تماس با ما

فرم تماس

دوستان قبل از اینکه با ما تماس بگیرید، در نظر داشته باشید که این سایت هیچ گونه رابطه ای با سازمان هایاس ندارد، و هیچ اطلاعی راجع به کیس شما در هایاس ندارد. این وب سایت فقط برای راهنمایی افرادی که تائیدیه از هایاس گرفته اند و در حال عزیمت به وین هستند می باشد.

ممکن است پاسخ وب سایت در پوشه Spam ایمیل شما قرار بگیرد، لطفا پوشه Spam خود را نیز چک کنید و ایمیل وب سایت را به لیست Not Spam خود اضافه کنید. با تشکّر